Hírek

Elérhetőségek

Előterjesztés a Képviselő-testületi ülésre - Közterület elnevezés

Mátraterenye Község Önkormányzata

3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.

 

 

Szám: MT/1397-2/2018

 

 

Előterjesztés a Képviselő-testületi ülésre

 

Közterület elnevezés

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Mátraterenye 088/63 hrsz-ú 29479 négyzetméter területű külterületi ingatlan tulajdonosai gazdálkodást folytatnak és életvitelszerűen is ott élnek. A tulajdonos érdeke, hogy a könnyebb beazonosításhoz a tanya jellegű terület közterületi elnevezést kapjon.

A tulajdonos javaslata a közterület elnevezésére a Boróka tanya. Az érintett lakosság véleményét nem tudtuk kikérni, mivel a tulajdonoson kívül nincs más ott élő. Mátraterenye egyes civil szervezetei (Nádújfaluért Baráti Egyesület, MTSE, NKSE, Nyugdíjas Klub és Polgárőrség) megkérdezésük alapján egyöntetűen támogatták a tulajdonos javaslatát.

 

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a házszámozás helyi szabályairól szóló 11/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletet alkotott.

E rendelet 1.§. a) pontja értelmében a közterület elnevezését kezdeményezheti a polgármester is. A Ktr. 2.§. (1) bekezdése alapján a közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést, annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket egyidejűleg elő kell terjeszteni.

A közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többi közterület nevétől írásban és hangzásban is megkülönböztethető legyen. A közterület elnevezésekor névazonosság nem állhat elő. További szabály, hogy élő személyről közterület nem nevezhető el.

A földrajzi adottságok, a honos növényvilág alapján a tulajdonos javaslata támogatásra javasolt.

 

 

 

Kifüggesztés napja: 2018. 11. 30.

Levétel  tervezett napja: 2018. 12.15.

 

Mátraterenye, 2018. 11. 30.

 

 

Gecse László

 

polgármester sk.