Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény ÉMÁSZ - gallyazás

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Tel.: 32-362-169, Fax: 362-305, e-mail:titkarsag@matraterenye.hu

 

 

 

Szám: MT/ 72-2/2019.

HIRDETMÉNY

 

 

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megkeresésére az alábbiakról tájékoztatjuk Mátraterenye és Mátranovák községek lakosait:

 

 

A villamos hálózat biztonságos üzemeltetését veszélyeztető növényzet gallyazásáról vagy -  ha annak a jogszabályban írt feltételek  teljesítése másképp nem lehetséges -  annak kivágásáról az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni.

 

 

A gallyazást vagy fakivágást végző biztonsága érdekében a vezeték biztonsági övezetében, illetve oda benyúló növényzeten a vezeték feszültségmentesítése nélkül nem végezhet munkát.

 

 

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 124§-a alapján az elosztói engedélyes a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a tevékenység elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.

 

 

 

 

Mátraterenye, 2019. 01. 15.

 

 

 

Balogh Maja sk.

jegyző