Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY Értesítem a lakosságot, hogy Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését az alábbiak szerint tartja.

HIRDETMÉNY

Értesítem a lakosságot, hogy Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését az alábbiak szerint tartja:

Az ülés ideje: 2018. március 12. (hétfő) 16.30 óra
Az ülés helye: Mátraterenye Községháza
/ 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. /

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának a 2018.
évre történő megállapítása

Előterjesztő: Gecse László polgármester
2.) Döntés az önkormányzatok költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Gecse László polgármester
3.) Törvényességi felhívás
Előterjesztő: Gecse László polgármester
4.) Egyéb időszerű feladatok
Mátraterenye, 2018. március 8.

A Képviselő-testület ülése nyilvános !

Balogh Maja sk.
jegyző