Hírek

Elérhetőségek

Humán szolgáltatások fejlesztése Mátraterenyén és partnertelepülésein

 

Humán szolgáltatások fejlesztése Mátraterenyén és partnertelepülésein.

EFOP-1.5.3-16

 

Kedvezményezett: Mátraterenye ( konzorcium vezető), Mátramindszent, Dorogháza, Szuha és Márkháza települések önkormányzata

Támogatás összege: 249 977 520 Ft.

A támogatás mértéke: 100 %, utófinanszírozással.

A projekt időtartama: 3 év (2018. március 1.- 2021. február 28.)

A projekt célja: a mindennapi élet során jelentkező hiányérzet enyhítését szolgáló programok, lehetőségek biztosítása az egyének, a családok komfortérzetének, településhez való kötődésének erősítése érdekében.

Részcélok:

 • A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
 • A vidék megtartó képességének erősítése és az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása.
 • Kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
 • A települési életminőség javítása, egészségfejlesztés és betegségmegelőzés.

A projekt beavatkozási területei:

 • Minőségi helyi szolgáltatások biztosítása, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztése a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság körében.
 • A helyi kisközösségek társadalom szervező szerepének megerősítése.
 • A gyermek jóllét, az oktatás-képzés, az egészségügy, a lakhatás, a területi felzárkóztatás, a szemléletformálás és az együttélés javítása.

Közvetlen célcsoport:

 • hátrányos helyzetű aktív korú lakosság
 • fiatalkorú lakosság
 • idősek
 • helyi közszolgáltatásban dolgozók
 • etnikum

Közvetett célcsoport: a társadalmi együttélés, a felzárkóztatás, a közösségfejlesztés tekintetében a településen élő teljes lakosság.

 

 

A projekt keretében megvalósuló programok:

 • A lakosság egészségkultúráját erősítő programok. (túrák, rendszeres testmozgás, szabadidősportok, egészségnap, előadások, sportágválasztó)
 • Kirándulások és szabadidős programok a település közösségei, családjai számára. Kiemelten az idős és az ifjúsági közösségek.(Családi hétvége , gyermek tábor, Generációk Találkozója)
 • A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság munkába állásának elősegítését célzó tréningek.
 • Személyiség és szervezetfejlesztő műhelyfoglalkozások, egyéni fejlesztések, mentorálás.
 • Szakemberek helyben maradását szolgáló támogatások.
 • Települési ösztöndíj hátrányos helyzetű 16-23 éves, tanulmányokat folytató fiatalok részére.
 • Szakemberek helyben maradását szolgáló támogatások.

 

KIEGÉSZÍTÉS

A lakosság minden rétege közvetlen, vagy kötvetett módon célcsopottá válik és részesül a projekt eredményeiből. Bízunk abban, hogy ez pozitív hatással lesz a lakosság hangulatára, önértékelésére, hiszen több korosztályt érint akik olykor nehezen tudják követni a gazdasági és technikai változásokat, nehezen alkalmazkodnak a munkaerő piac változó igényeihez és gyakran küzdenek az értéktelenség érzésével.

A projekt céljai között szerepel a társadalom, a lakosság csoportjai közötti kapcsolatépítés és együttműködés. A közösségi programokon megismerhetővé válnak az egyének és a csoportok erősségei , értékei.

A program segíti az egyes csoportok (hátrányos helyzetűek, pályakezdő fiatalok) munkaerő-piaci részvételét, a munkavállaláshoz szükséges készségek, képességek megszerzését.

A projekt kiemelten kezeli a lakosság egészségtudatos magatartásának fejlesztését. Az ezzel kapcsolatos szokásokat befolyásolja a programokon, szolgáltatásokon, előadásokon való részvétellel, az ott tapasztaltak mindennapokban való felhasználásával.

 

A projekt teljesítésével kapcsolatos feladatokat minden településen szakmai  koordinátorok végzik. Mátraterenyén  Dócziné Nagy Anikó közösségszervező, Nádasdiné Gecse Gyöngyi szociális mentor és Kürti Jánosné szakmai vezető irányítja a megvalósítást.

A lakosság az aktuális programokról a települési honlapról és az IKSZT tájékoztató kiadványaiból értesülhet.