Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi rendelet kihirdetése

                  Mátraterenyei

    Közös Önkormányzati Hivatal

3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.

 

MT/845-2/2019.

 

 

HIRDETMÉNY

 

 

 

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.20.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló rendeletét

 

és az

 

5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

 

 

szóló rendeletét

K i h i r d e t e m.

 

A rendelet teljes szövege az Önkormányzat Hivatalának helyiségében (Mátraterenye, Kossuth út 178.) vagy a www.matraterenye.hu weboldalon megtekinthető.

 

Mátraterenye, 2019. május 31.

 

 

Urbányi Edina sk.

jegyző helyett