Hírek

Elérhetőségek

MEGHÍVÓ A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülését összehívom, amelyre tisztelettel meghívom.

Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
Elnökétől
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.

MEGHÍVÓ

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülését összehívom, amelyre tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Mátraterenye Községháza, Kossuth út 178.
Az ülés időpontja: 2018. március 12 ( hétfő ) 11:00 óra

Napirendi javaslat:

1.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának 2018.
évre történő megállapítása

Előterjesztő: Gecse László elnök
2.) A 2018/2019-es nevelési évre beiratkozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Gecse László elnök
3.) Mátrai Önkormányzati Társulás Család-és Gyermekjóléti szolgálat szakmai
programjának 2. sz. módosítása

Előterjesztő: Gecse László elnök
4.) Mátrai Önkormányzati Társulás Házi segítségnyújtás szakmai programjának 3.sz.
módosítása

Előterjesztő: Gecse László elnök
5.) Egyéb időszerű feladatok

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen !

Mátraterenye, 2018. március 7.

Tisztelettel:

Gecse László sk.
Társulási Tanács Elnöke