Hírek

Elérhetőségek

Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése

               Mátraterenye Település Roma

                Nemzetiségi Önkormányzata

                           E l n ö k é t ő l

         MÁTRATERENYE

 

M E G H Í V Ó

Mátraterenye település Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését összehívom, melyre ezúton meghívom.

Az ülés ideje:                          2019. január 29. ( kedd  ) 10.00 óra

Az ülés helye:                          Mátraterenye Községháza Tanácskozó terme

                                               (3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.)

 

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Mátraterenye Község Önkormányzata és Mátraterenye Település Roma Nemzetiségi Önkormányzata megállapodásának felülvizsgálata

Előterjesztő: Csikós Árpád RNÖ elnöke

2.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat által ellátott kormányzati funkciók felülvizsgálata

Előterjesztő: Csikós Árpád RNÖ Elnöke

3.) Általános iskolai körzethatárok véleményezése

Előterjesztő: Csikós Árpád RNÖ elnöke

4.) Egyéb időszerű feladatok

 

Kérem, hogy az ülésen pontos időben szíveskedjen megjelenni, egyben tájékoztatom, hogy a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat átadás-átvételére az ülést követően kerül sor!

Mátraterenye, 2019. január 24.

Tisztelettel:

 

 

Csikós Árpád sk.

elnök