Hírek

Elérhetőségek

Vízgazdálkodási bírság megfizetése alóli mentesség határideje

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Tel.: 32-362-169, Fax: 362-305, e-mail:titkarsag@matraterenye.hu

 

 

 

Szám:  MT/1344 -6 /2018.

 

HIRDETMÉNY

 

 

A Magyar Közlöny 207. számában kihirdetésre került az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény. A törvény 28.§ rendelkezése akként módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdését, hogy a vízgazdálkodási bírság megfizetése alóli mentesség határidejét

2020. december 31-ig

meghosszabbította. A rendelkezés 2018. december 21-től hatályos.

 

 

 

Mátraterenye, 2018. december 28.

 

 

 

                                                                                         Balogh Maja sk.

                                               jegyző